Compassion-Based Resilience Training (CBRT )

Nalanda Institute for Contemplative Science

 

Compassion-Based Resilience Training (CBRT) is a complete method of teaching the science and practice of mindfulness, compassion, vision, and energy, to reduce stress, restore health, and cultivate lives of well-being, engagement, and purpose in our interdependent world.


The only proven contemplative training that introduces participants to mindfulness, compassion, imagery and breath-work in one complete program of stress-reduction, self-healing, and mind/body well-being. 


The full training consists of eight weekly modules that introduce and teach mindfulness, insight, compassion, imagery, and breath-energy work. It also offers a student manual and guided audio meditations to support home practice and fieldwork.


 

 • Module 1: Embracing Suffering with Body Mindfulness
 • Module 2: Stopping Reactive Habits with Mindful Sensitivity
 • Module 3: Breaking Free of Confusion with Open Awareness
 • Module 4: Mindful Insight: The Lifelong Path of Self-Healing
 • Module 5: Reparenting Reactive Emotions with Self-Compassion
 • Module 6: Cultivating Love and Care: Reaping the Harvest of Well-Being
 • Module 7: Heroic Imagery and Expression: Modeling a Larger Self and Life
 • Module 8: Breath-Body Flow: Inspiring a More Positive Life 


Source:  Nalanda Institute for Contemplative Science  

image145
image146

MINDFULNESS & COMPASSION

LÄR DIG MEDITERA OCH FÖRSTÅ VETENSKAPEN BAKOM

Jag  erbjuder meditation för nybörjare i mindfulness samt medkänsla. 


Föreläsning erbjuds även om de vetenskapligt bevisade effekterna av olika typer av meditation på välmående, lycka och hälsa. 


Jag är utbildad Hatha Yoga Instruktör  och mediationslärare på Friskis och Svettis (Mind pass).


 Jag har mångårig erfarenhet av meditation från Buddhistisk tradition, framförallt Mahayana och Tantrayana. under ledning av erkända lamor (läromästare) samt via självstudier. 


Pågående certifiering i  Compassion-Based Resilience Training (CBRT)  via  Nalanda Institute for Contemplative Science (se nedan).VAD ÄR MEDITATION?

 Meditation innebär i huvudsak att träna sinnet.  Meditation har rötter i världens visdomstraditioner, framförallt från öst och i Buddhismen.  


Syftet med meditation är att utveckla kvaliteter som kärleksfull vänlighet och medveten närvaro. Meditation ger mental klarhet och inre lugn. 


Yogans asanas (positioner) är en förberedelse för meditation. 


Meditation och har fått stor spridning i väst och i sekulär version mycket tack vare professor Jon Kabat-Zinn, Ph.D.  


https://www.mindfulnesscds.com/ 

JON KABAT ZINN MINDFULNESS Svenska Ljudbok

Compassion-Based Resilience Training (CBRT )

“Tapping into Your Brain’s Vital Network of Peace, Love, and Happiness”

 


What is Meditation? 

“Meditation” is a catch-all word for any conscious exercise of attention that builds our mind and brain’s natural powers of well-being, resilience, compassion, and altruism. 


Why Meditate? 

Meditation is a powerful tool to eliminate stress, to heal the body, mind, and brain, and to enhance our personal well-being and positive relationship with the world. 


What Kinds Are There? 

Meditation comes in many forms in all human cultures and traditions. The Nalanda tradition of India, preserved in Tibet, groups all such practices into four main types:


 • Mindfulness and awareness practices help us shift from stress to peace.
 • Love and compassion practices help us open up to others and build loving connections. 
 • Imagery and affirmation practices help us model inspiring, heroic new ways of being.  
 • Blissful openness practices help us harness the positive energy and chemistry of love.


 Source:  Nalanda Institute for Contemplative Scie

image147