image48

I korthet

Medkänsloforskning för alla

 “Investera i Medkänsla”  erbjuder föreläsningar i medkänslovetenskap och praktisk träning i medkänslokompetenser.


- För att effektivt investera i medkänsla krävs grundläggande förståelse för

definitioner och närliggande begrepp såsom empati i dess olika dimensioner,

inklusive affektiv och kognitiva komponenter.


- För att korrekt uppskatta detta “mäktiga mjuka värde" krävs förståelse för dess

etiska styrkor, risker och god hantering av inre reaktioner.


- Att träna i medkänsla är inte svårt och har vetenskapligt belagda effekter.


Vi tror medkänsla är relevant för många typer av organisationer vilka alla skulle stärkas genom  en förhöjd medkänslokompetens. Därför har vi en bred målgrupp som kan utvidgas där det finns efterfrågan.  


Våra målgrupp är  alla verksamheter med prosociala ändamål, som huvudmål, delmål eller sidomål. 


Detta innefattar bland annat alla hjälpande yrken inklusive skola, vård, myndigheter, ideella organisationer, samt företag som är eller vill bli värdebaserade  (inklusive socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility).


Kunder kan välja tjänster fritt,  mixa element från temapaketen och efterfråga anpassade tjänster.


Kontakta oss gärna om intresse finns för våra tjänster i medkänslokompetens!

Hör av dig till mig

En individ med stor passion för forskningsområdet

Tack

Tack för att du är intresserad av att investera i medkänsla!


Här finns jag Maria Thorin med ett nystartat företag. Jag brinner för att öka allas investeringar i medkänsla på individ och samhällsnivå. 


Jag vill bidra till ökad medkänsla som prosocial superkraft, till en större forskningsbaserad förståelse om medkänslas natur och förutsättningar, samt stödja kapacitetsbyggandet av en bred stark medkänslokompetens  i många av samhällets sektorer.  


Fokus ligger på medkänsla  för andra (other-compassion), även om självmedkänsla (self-compassion) är en förutsättning för detta som också behandlas i tjänstepaketen.


Jag har femton år från internationellt humanitärt bistånd, fem år av intensiva akademiska  och personliga   studier på ämnet medkänsla, empati och altruism inom främst de filosofiska och psykologiska vetenskapsdisciplinerna,  samt tio års erfarenhet av meditation i affektiv empati och mindfulness.


Nu  är jag mer än redo att ta dessa kunskaper med mig ut i samhället  för att stödja investeringar i medkänsla överallt där efterfrågan finns,  i offentliga och privata sektorn. 


Jag kombinerar bred kunskap om aktuell medkänsloforskning med nära länkade kunskaper som certifierad yoga lärare samt från pågående certifiering som lärare i
COMPASSION-BASED RESILIENCE TRAINING (CBRT).

    

https://www.linkedin.com/in/maria-thorin-89662224/


Jag ser fram emot att samtala med er!image49