Väck er prosociala superkraft med oss

Vi inspirerar och informar om medkänsla, inklusive empati, altruism, prosocialitet och etik, och utgår alltid från tvärvetenskaplig forskning.

Vi skräddarsyr er investering i medkänslokompetens

Vi jobbar gärna nära för att förstå er specifika kontext samt behov av att förstå, värdesätta och hantera medkänsla i er verksamhet. 


 Våra målgrupper är hjälpande yrken inklusive skola, vård, myndigheter, ideella organisationer, samt företag som är eller vill bli värdebaserade. 


Vi är ett värderingsbaserat företag som valt en supervärdering

Gissa vilken vi valt? Medkänsla så klart. Vi förklarar gärna varför. Kontakta oss så börjar samtalet.


Tjänster

Förstå medkänsla

image99

Medkänsla, empati, omtanke, medlidande och altruism. 

Vi förklarar begreppen, skillnader, forskningen och myterna.


Värdesätt och träna medkänsla

image100

 Behövs mer medkänsla i er verksamhet, internt eller externt?  

Vi stödjer er att värdesätta, integrera och träna er i medkänsla.

Hantera medkänsla

image101

  Medkänsla kan vara svårt, utmattande och bli fel för hjälpare och mottagare samt bli orättvis. 

Men medkänsla kan också understödja rättvisa, ge värme, kraft och mening. 

Stärk er hantering genom att förstå risker och fördelar, med vår hjälp. 

Lycka

image102

 

"If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion". Dalai Lama

Medkänsla är en källa till din egen och andras lycka. 


Boka in en föreläsning 


Hälsa och Compassionomics

image103

 

Medkänsla  är en medicin i sig enligt omfattande forskning.


Boka in en föreläsning för att lära vad forskning visar om sambandet  Hälsa  och Compassion.

Träna Medkänsla & Mindfulness

image104

 Medveten närvaro är en främjare av medkänsla. 


Medveten närvaro och medkänsla kan göra dig friskare, lyckligare och mer etisk.


Boka in en föreläsning för att lära vad forskning visar om sambandet  Mindfulness och Medkänsla. 


Lär dig meditera i traditionerna Mindfulness och Medkänsla. Bli "Compassionately Mindful".

Temapaket "Medkänslans natur"

image105

Vad är medkänsla och vad är det inte?

Filosofer,  hjärnforskare, psykologer och spirituella ledare tycker olika om natur, ursprung och funktion, men viss samsyn finns. 


Att förstå medkänsla underlättas av förståelse för begreppen empati i dess olika dimensioner, psykologisk altruism, omsorg och andra "fellow-feeling" begrepp. 


Förståelse av medkänsla innebär att bena ut skillnader, likheter  och kopplingar mellan begrepp som omtanke, medlidande, sympati, empati, altruism, godhet, snällhet, mod, tålamod, rättvisa,  medmänsklighet, medömkan.  


Men vi har alla redan en egen ide om vad medkänsla är,  baserat på egen erfarenhet, kunskap och intuition.


Vad är medkänsla för er och hur förstås begreppen på er arbetplats?

Metod

 Föreläsningar och gruppsamtal  

Element

 •  Medkänslans natur och ursprung- enligt deltagarna samt utifrån psykologiska, filosofiska,  religiösa, biologiska, hjärnforsknings perspektiv.


 • Samband och skillnader på medkänsla jämfört med omtanke, medglädje, medlidande, sympati, empati, altruism, godhet, snällhet, mod, tålamod, rättvisa


 • Människans  behov av och instinkt till medkänsla, samt våra olika reaktioner på andras lidande. 


 • Definitionernas konsekvenser, allmänt och för specifik verksamhet.Temapaket "Det mäktiga mjuka värdet"

image106

En superförmåga

Många ser medkänsla som människans  supervärdering, superförmåga och centrala överlevnadsfaktor. 


Medkänsla är starkt länkad till prosocialt beteende, förtroende, tillit, icke-våld, välmående, gemenskap, mening i livet, och lycka. 


Tycker ni medkänsla är viktigt?  

Behandlas den så i er verksamhet idag? 


Varför är medkänsla viktigt för er verksamhet, för vem, när och hur? 


Metod:

 Organisatorisk vägledning, föreläsningar,  gruppsatal, praktiska övningar.  

Element

 • Medkänsla som prosocial superkraft inklusive betydelsen av altruism och  empatiska förmågor. 


 • Att genuint vilja andra väl och förmedla trovärdighet och bygga tillit baserat på altruistisk motivation.


 • Medkänslans vänner och fiender, faktorer som stärker och  undergräver medkänsla.  


 • Hur medkänsla kan stärkas/tränas upp enligt forskningen.

Skräddarsydda element

 • Organisationsscanning - Behövs mer medkänsla i er verksamhet, internt eller externt?  


 • Organisatorisk vägledning - anpassad investering i medkänsla, inklusive sätt att värdesätta, integrera och träna medkänsla. 


Tjänster  kan innefatta stöd till: a) Val av värdegrund,  b) Förstärkande av värdegrund, c)  Stöd till varm företagskultur  d) Stöd till starkare extern social kompetens.


 • Praktiska övningar i perspektivtagande och meditation i affektiv empati


Temapaket "Att odla den rättvisa och hållbara medkänslan"

image107

Är medkänsla bara av godo?

 Är medkänsla bara av godo?


Medkänsla kan båda hjälpa och stjälpa, sägs det. 


Vilka sidor har ni upplevt? 


Medkänsla är en prosocial superkraft men också ibland blind och orättvis och följdaktligen ett hot mot rätten  till likabehandling.  


Upplevelsen av medkänslans olika dimensioner kan både inge motivation, medglädje och hjälpandeenergi och i andra fall tömma energidepåerna hos hjälparen via medlidande och empatisk distress. 


  I sin negativa version kan medkänsla till exempel upplevas som obehagligt och nedlåtande hos mottagaren, ge orättvisa resultat och utmatta hjälparen. 


Enligt vissa grundar sig medkänsla på en djup förståelse av människans lika värde.  Andra ser att medkänsla i sin negativa version kan  likna  paternalism  och undergräva mottagarens autonomi och värdighet. 


Vilka positiva och negativa sidor av medkänsla har ni upplevt? 


Vilka är medkänslans fallgropar och risker och hur kan de hanteras?


Hur ser den rättvisa och hållbara medkänslan ut och kan vi lära oss odla den?


Forskningen visar att vi kan lära oss hanterar medkänsla bättre. Vi kan utveckla  denna toppförmåga, kontrollera för risker, maximera styrkor och säkra ett gott utfall för utsatta människor och hjälpare.


Vi kan lära oss odla den rättvisa och hållbara medkänslan.

Metod

 Organisatorisk vägledning, föreläsningar,  gruppsamtal, praktiska övningar. 

Element

 • Översikt av medkänsla som tillgång och risk för hjälpande beteende och etiskt beslutsfattande.


 • Fokus; medkänslans positiva inverkan på kvantitet och kvalitet av hjälpinsatser.


 • Fokus;  risk för orättvisa inklusive särbehandling. 


 • Fokus; risk för att mottagaren av medkänsla känner sig missförstådd, överkörd och förminskad.


 • Fokus; risk att hjälparen upplever hopplöshet, utbrändhet, upplevelse av utnyttjande.

Skräddarsydda element

  

 • Organisationsscanning - Specifika erfarenheter av risker (både i att ge och få medkänsla) och möjligheter att stärka etiskt beslutsfattande


 • Organisatorisk vägledning - anpassad investering i medkänsla, inklusive sätt att odla den rättvisa och hållbara medkänslan. 


 • Praktiska övningar i  känslohantering, inklusive empatisk distress samt  meditation i affektiv empati.